Araştırma Merkezleri ile TÜBİTAK Proje Destekleri Toplantısı Gerçekleşti
Date Added: 21 Temmuz 2023, 11:07
Last Updated Date:27 Temmuz 2023, 11:07

KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan görüşmeler sonrasında TÜBİTAK Ar-Ge çağrılarının tamamının KKTC üniversiteleri ve araştırmacılarına açılması çalışmaları hızlandı. Üniversitelerin projeleri için fon kaynağının çeşitlendirilmesi ve AR-Ge çalışmalarının hızlanması adına yapılan bu girişim sonrası Yakın Doğu Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezine bağlı Araştırma Merkezleri ile bir toplantı gerçekleştirildi.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ önderliğinde yapılan toplantıda, TÜBİTAK destekleri ile son durum ve sürecin işleyişine ilişkin beklentiler aktarıldı. Prof. Dr. Şanlıdağ, üniversitemiz araştırmacılarına yaratacağı fırsatlardan ve kişisel / kurumsal faydaların altını çizdi.

NERITA Başkanı ve TÜBİTAK Ar-Ge Destek Grubu Yürütmek Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Özgören ise multidisipliner projeler, gelecek vizyonu ve kurumsal iş birliklerine dikkat çekti.

DESAM Müd. Yard. Prof. Dr. Seda Vatansever ise TÜBİTAK Ar-Ge Destek yapısı, potansiyel proje başvurularından dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

Toplantı sonunda özellikle TÜBİTAK Ar-Ge destekleri konusunda bilinirliğin artması ve proje yazma konusunda yetkinliklerin artırılması için gereken çalışmaların, bir an önce hayata geçirilmesi konusunda eylem planları konuşuldu. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde bu konu ile ilgili ziyaretler, çalıştaylar ve kursların sayısının artacağı, DESAM ve NERITA bünyesinde var olan TÜBİTAK Destek Programları tecrübesinin tüm araştırmacılara aktarılması için de gereken düzenlemeler yapılmaya başlanacağı Prof. Dr. Şanlıdağ tarafından belirtildi.