• Öğrenciyim
 • Akademisyenim
 • Girişimciyim
 • Firma Temsilcisiyim
Near East Research Inovation Technology Area

Near East Research Innovation and Technology Area ( NERITA) ismini adaya özgü bir mitolojik hikayeden alır.

Nerites, Yunan mitolojisinde Nereus ve Doris’in oğlu olup güzelliği ile Afrodit’i kendisine aşık etmiştir. Afrodit tanrılar dağı Olympo’a çıkarken onu da yanında götürmek istemiş, Nerites ise anne ve babasının memleketi olan denizi, tanrılar dağına tercih etmiştir. Buna çok sinirlenen Afrodit onu kayaların üzerine yapışıp kalarak hareket edemeyen bir deniz canlısına çevirmiştir.

İsmini adamıza endemik bu deniz kabuklusundan alan NERİTA, bünyesinde kurulacak olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknoloji Transfer Ofisi, Co-Workin Space, Maker Space, Fab-Lab ve Pro-Lab’lar ile Kıbrıs’ı İnovasyon adası yapmak yolunda hızla ilerlemekte.

İnovatif Projeler
3D Lab
Craft Lab
Underground
Toplantılar
İnovasyon Çalıştayları
Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Nedir?

Teknoloji Transfer ofislerinin üç temel görevi bulunmaktadır.

 • Üniversite- Sanayi iş birliğinin sağlanması, ortak çalışma ve projelerin geliştirilmesinin desteklenmesi
 • Fikri ve Sınai Mülki hakların korunması ve ticarileştirilmesi
 • Üniversite içerisinde ve bağlı ekosistemde girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi.
İnovatif Vizyon
Köklü Eğitim Tecrübesi
Çok Uluslu Eğitim Oranı
Multidisipliner Çalışma Ortamı
İnovatif Girişimlerde Öncülük
Gelişmiş Kampüs
Uluslararası Tecrübe
Sanat ve Tasarım Öğelerinin Zenginliği
Tecrübeli Kadro
 • İnovatif Vizyon
 • Çok Uluslu Eğitim Oranı
 • Köklü Eğitim Tecrübesi
 • Multidisipliner Çalışma Ortamı
 • İnovatif Girişimlerde Öncülük
 • Gelişmiş Kampüs
 • Uluslararası Tecrübe
 • Sanat ve Tasarım Öğelerinin Zenginliği
 • Tecrübeli Kadro