Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

TTO Yapılanması
Teknoloji Transfer ofislerinin üç temel görevi bulunmaktadır.

 • Üniversite- Sanayi iş birliğinin sağlanması, ortak çalışma ve projelerin geliştirilmesinin desteklenmesi
 • Fikri ve Sınai Mülki hakların korunması ve ticarileştirilmesi
 • Üniversite içerisinde ve bağlı ekosistemde girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi.

Üniversite- Sanayi İş birliği Çalışmaları
Üniversite-Sanayi İş birliği çalışmalarının temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye/özel sektöre aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-Ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir iş birliğini sağlamaktır.

 • Sanayi – üniversite odak grup çalışmaları yaparak, yeni iş birlikteliklerinin oluşumunu sağlamak ve çeşitli ziyaretler, etkinlikler düzenlemek.
 • Şehirdeki ve ülkedeki iş birliğini artıracak kurumlar ile görüşmek, temasa geçmek (Sanayi odası gibi, ticaret odası gibi)
 • Proje fikrine yönelik olarak akademisyen ve firmanın Ar-Ge ihtiyacı ve beklentilerini belirlemeye katkıda bulunmak,
 • Sanayiye, fikirden ürüne giden her süreçte Ar-Ge çalışmalarında destekte bulunmak,
 • Akademisyenlerin bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasına, üniversite-sanayi iş birlikteliklerin sağlanmasında ve tüm sürecin yönetilmesinde yönlendirici olmak,
 • Sanayi – sanayi buluşma platformlarının oluşturulmasını sağlamak temel faaliyetleri olacaktır.

FSMH Süreçleri
Fikri Sinai Mülki Haklar geliştirilen teknolojilerin korunması adına önemli bir süreçtir. Çeşitli koruma yapıları ile KKTC içerisinde, Türkiye’de ve dünya çapında fikri korumalara dahil olmak mümkündür.

TTO olarak bu süreçlerde araştırmacılarımıza destek vermeye başladık. Bir buluş fikri olan araştırmacılarımız ofisimize gelerek bu konuda bilgilendirme ve mentorluk alabilirler.

Dolduracağımız Buluş Bildirim Formu ile süreçlerimize başlayarak, fikri koruma süreçlerinizi tamamlayabiliriz.

Girişimciliği, Yaratıcılığı, İnovasyonu ve Projeleri Destekleyecek Yapılar

Girişimcilik Eğitimleri

İş fikri sayısının ve girişimcilik kültürünü artırmak ve yaygınlaştırmak adına girişimcilik eğitim programı tasarlanmaktadır. Teori ve uygulamanın bir arada olacağı bu programda girişimci adaylarına kısa ve uzun dönemli eğitimler sunulması planlanmaktadır.

Eğitim Programı tasarım aşamasındadır.

Girişimci adayları, ön kuluçka ve kuluçka sistemine dahil olan kişilere NERITA tarafından bir takım destekler sunulacaktır.

 • İhtiyaca uygun mentorluk
 • Yatırımcı buluşmaları
 • Networking
 • Co-Lab ve Maker Lab destekleri
 • İş Geliştirme çalışmaları
 • Akademik ve kurumsal Buluşmalar

Underground ( Fab- Lab, Maker Lab, Pro-Lab)
Underground, yaratıcı fikirlerin projelere dönüştürülüp geliştirilmesine imkân sunan üretim donanımlarına sahip dijital fabrikasyon laboratuvarı ve bir etkinlik alanıdır. İnovasyonun ortaya çıkması için gerekli teknik ve sosyal donanıma sahip olacak olan bu alan sadece Yakın Doğu Üniversitesinin değil aynı zamanda KKTC’nin de inovasyon, maker ve girişimcilik hareketleri için bir buluşma noktası olacaktır.

Co- Working Space
NERITA Co Working Space, inovasyonu seven, yeni fikirlere açık olan ve aktif olarak olumlu değişim için çalışan bir topluluğu bir araya getirerek KKTC’ye bu yönde olumlu bir soluk getirmeyi hedefleyen bir oluşumdur.

Birlikte büyümenin gücüne inanan bir ekip olarak, girişimcilerin birlikte büyümesine destek sağlayacak bir alanın kurulması çalışmaları başlamıştır. Günümüzde yükselen açık inovasyon yaklaşımı ve birlikte büyüme çalışmalarının gerçekleşebileceği bir alan olan Co-Working

Kuluçka

Ön kuluçka ve Kuluçka Sistemi
Ön kuluçka sistemine dahil olacak yeni iş fikri sahiplerine mentorluk desteği verilerek, iş fikirlerinin her anlamda test edilmesi, geliştirilecek ürünlere yönelik pazar analizi yapılması, iş fikirlerinin ürüne dönüşme ve ticarileşme noktasında yapılması gereken faaliyetlerin her aşamasında gerekli danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlanacaktır.

Daha fazla bilgiyi OLANAKLARIMIZ sekmesinde bulabilirsiniz.