Yakın Doğu Üniversitesi NERITA “Krizde İnovasyon ve Pandemi Sonrası Girişimcilik” Çalıştayında Sektörleri Bir Araya Getirdi…
Date Added: 01 Mayıs 2020, 11:21
Last Updated Date:04 Mayıs 2020, 15:14

Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Girişimi NERITA COVID-19 pandemi sonrası değişecek yenidünya düzeninde doğru konuşlanmak, ulusal ve uluslararası değişimin olumlu yanlarını ve fırsatlarını belirlemek ve Kıbrıs’ta yeni ve kritik önemli girişimcilik ekosisteminin çalışma prensiplerinin belirlenmesi için bir yol haritası oluşturmak amacıyla “Krizde İnovasyon ve Pandemi Sonrası Girişimcilik” konulu çalıştay düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin önemli sektörlerinden olan akademi, kamu, sivil toplum Kuruluşları, sanayi ve özel sektör olmak üzere 22 katılımcının bir araya geldiği çalıştayda, kriz esnasında Kıbrıs’ta ortaya çıkan bazı inovatif ürünlere, değişen dünyada olası sorunlar ve çözümlerine değinildi. Öz kaynaklarla ve ada özelinde kritik kütle oluşturmak için farklı öneriler tartışıldı. Eğitim, turizm, bilişim, enerji, imalat, hizmet gibi sektörler için kilit taşları ve yapıcı süreçler ele alındı. Dijital dönüşüm, telekomünikasyon omurgası, market ve gıda hizmetleri, lojistik açısından alt bileşenler ve yapılabilecekler saptandı. Adanın dünya ve özellikle Doğu Akdeniz için model ada ve çözüm ihraç eden yer ve örnek toplum olarak anılması için atılacak adımlar ifade edildi. Adanın ve tüm alt süreçlerin marka ve içerik anlatısının dijital dünya üzerinden yapılabileceği koşullar tartışıldı.

Sonuçlar Kamuoyu ile Paylaşılacak…
Pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörler, sorunlar ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişinde bulunarak, olası çözümler ve neler yapılabileceği konusunda tartışmalar yapılan çalıştayın sonuçlarının bir rapor haline getirilerek tüm kamuoyuna sunulacak.

Toplantıya Katılan Sektörler…
Yaklaşık iki saat süren çalıştaya; Market ve gıda sektörü, Ticaret Odası, Innovia, Telsim Vodafone, Kyanit Parke , Dorana Turizm, Bilişim Derneği, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, İntergaz, İnovatif Girişimcilik Projesi, YAGA, KOBİGEM, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri, Yakın Doğu Televizyonu, Girne Gençlik Gelişim Merkezi, CyprusInno ve NERITA’dan temsilciler katıldı.

Youtube Kanalında İzlenebiliyor…
Yakın Doğu TV işbirliği ile Youtube üzerinden gerçekleştirilen Kriz, İnovasyon ve Gelecek isimli canlı yayın https://www.youtube.com/watch?v=hssClElSBsw bağlantısından izlenebiliyor.


Fikirler NERITA ile Paylaşılabiliyor…
Yakın Doğu Üniversitesi NERITA, Kıbrıs’ta yeni ve kritik önemli girişimcilik eko sisteminin çalışma prensiplerinin belirlenmesi için yürütülecek çalışmalarla ilgili fikir paylaşımı, çözümlerin parçası ve paydaş olmak isteyenler için de açık davette bulunarak, [email protected], www.nerita.org, https://www.facebook.com/neritaorg/, https://twitter.com/neritaorg, Instagram / neritaorg üzerinden iletişim sağlanabileceğini kaydetti.