Döngüsel (Circular) Ekonomi Çalıştayı
Date Added: 27 Şubat 2020, 10:47
Last Updated Date:27 Temmuz 2023, 10:49

Yakın Doğu Üniversitesi NERITA ev sahipliğinde 27 Şubat 2020 Perşembe günü Döngüsel Ekonomi (Circular Economy) konulu çalıştay gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs’ın en büyük sorunlarından birisi olan atık yönetiminin ele alındığı çalıştayda, süreçlerin döngüsel ekonomi sistemine dönüşmesine giden yol tartışılmıştır.

Atık Yönetimi birçok küresel sorun ile bağlantılıdır: “Sağlık, İklim Değişikliği, Gıda ve Kaynak Güvenliği, Sürdürülebilir Üretim, Yoksullukla Mücadele, Tüketim ve Endüstriyel Odaklılık” bunların sadece öncelikli olanlarıdır. Bu sorunların aciliyetini ve büyüklüğünü düşündüğümüzde şu sorular ile yola çıktık; “Biz ne yapabiliriz ne yapmalıyız?”.

Çalıştaya Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenleri ve konu ile ilgili öğrenciler, özel sektör temsilcileri, KKTC’de devam eden AB destekli konu ile ilişkili projelerin danışman ve temsilcileri, belediye temsilcileri ve Çevre Koruma Dairesi temsilcileri katılım göstermişlerdir.

Çalıştay Yakın Doğu Üniversitesi NERITA Başkanı ve YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Teknoloji Danışmanı Prof. Dr. Murat Özgören’in açılış ve programı anlatması ile başlamıştır. Sonrasında KKTC’de devam eden AB destekli atık yönetimi projesinin danışmanlarından David Newby yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Çalıştay katılımcılarının üç masada yaptıkları küçük grup çalışmaları ile devam edilmiştir.

Yaklaşık üç saat süren çalıştayda, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi bağlantısında adada neler yapılabileceği, KKTC’nin potansiyeli ve önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan Döngüsel Ekonomi Haftası etkinliklerinde nasıl bir program ve öncelikli konuların belirlenmesine çalışılmıştır ve paydaşlar gerek hazırlanacak toplantı gerekse ileriye dönük diğer planlar  için iş paylaşımı yapmıştır.