Prof. Dr. Murat ÖZGÖREN

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Aile Hekimliği Uzmanlığı aldıktan sonra Biyofizik alanında doktora yapmıştır. Doktorasının bir bölümü NATO bursuyla ABD’de University of Miami’de Biyomedikal alanında geçmiştir.

AB Araştırma Altyapıları Kurumu ESFRI’de Türkiye Ulusal Delegesidir. AB’nin Araştırma Altyapıları alanında Avrupa Sağlık Gıda Strateji Grubu Başkanlığı ve Sağlık alanı AB Stratejik Yol Haritaları oluşturma görevini üç yıl boyunca icra etmiştir. Halen ESFRI Forum Üyesi ve Sağlık Gıda Çalışma Grubu Üyesidir. Halen TÜBİTAK Ar-Ge Destek Grubu Yürütme Kurulu üyesidir.

İki dönemdir Avrupa Üniversiteler Birliği Doktora Konseyi (EUA-CDE) Yönetim Kurulu üyesi olarka göre yapmış halen Avrupa Üniversiteler Birliği’nde (EUA) üniversitemizi temsil etmektedir. 2012-2016 yılları arasında DEÜ Araştırma ve Teknolojiden sorumlu Rektör Yardımcısı görevini yürütmüştür. Bu dönemde; Dokuz Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (DEPARK) ve dolayısıyla Türkiye’nin ilk hastaneye tam entegre Sağlık Teknoparkı DEPARK-Sağlık’ın kuruculuğunu yapmış ve iki dönem Yönetim Kurulu başkanlığı görevlerini yapmıştır. Uluslararası Sağlık Teknolojileri Hızlandırıcısı ve Geliştiricisi - Bioİzmir kuruculuğunu yapmış, Ulusal Biyomedikal Konseyi üyeliği yapmıştır. 6550 sayılı kanun ve ihtisas teknoparkları kavram çatılarının oluşturulmasında yer almıştır. Ulusal Araştırma Merkezi İBG Kurucu Yönetim kurulu üyesidir. Çok sayıda kuluçka programı ve girişimcilik projelerinde, uluslararası girişimcilik, ekosistem kuruculuğu ve G20/T20 kurullarında görev almaktadır. KKTC’de Yakın Doğu Üniversitesi’nde Teknoloji danışmanı olarak görev yapmakta ve Kıbrıs’ta inovasyon ekosistemi kurulumu konusunda ilgili girişimlerde bulunmaktadır.