Hedefleri
  • İnovatif vizyon yaratmak
  • Köklü eğitim tecrübesini, inovatif gelişmelere çevirmek konusunda öncü olmak.
  • Çok uluslu eğitim ortamında, çok uluslu projelere imza atmak.
  • Multidisipliner çalışma ortamını en iyi şekilde kurgulayarak, ihtiyaçlara çok yönlü çözümler geliştirmek.
  • İnovatif girişimlerde öncülük yaratmak.
  • Gelişmiş Kampüs yapısının inovasyon çalışmaları için etkin bir biçimde kullanmak.
  • Yakın Doğu Üniversitesinde ve KKTC’deki girişimcilik ekosistemini desteklemek, yetkin girişimcilik ve inovasyon programları hazırlamak.
  • İnovatif fikir sahiplerine ve girişimcilere hızlandırıcı imkanlar sunmak.
  • Akademi - Sanayi - Kamu - Sivil Toplum işbirliği dörtgeninde etkin rol oynamak.