Teknopark / Teknoloji Geliştirme Bölgesi Nedir?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ( Teknopark veya Teknokent olarak da sıkça görmek mümkündür) kavramı 1950’lerde Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmış bir kavramdır.

Stanford Üniversitesinin öncülüğünü yaptığı bu kavram zaman içerisinde tüm Dünyada kabul görmüş ve sayılar giderek artış göstermiştir. Birçoğunun 80’li yılların da sonunda kurulmasına rağmen şu an TGB’lerin sayıları 4000 civarına ulaşmıştır.

Türkiye’de 2001 yılında çıkan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasası ile resmen başlayan süreç hız kazanmış ve şu zamana kadar 83 tane Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuştur.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinde daha önce çıkardığı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasını revize ederek geçtiğimiz günlerde güncellemiş ve yeni yasa ile birlikte hukuki ve yasal olarak teknolojik gelişime katkı sağlamıştır.